Univerzitet u Novom Sadu

University of Novi Sad

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Faculty of Sport and Physical Education

21000 Novi Sad. Lovćenska 16. +381 21 450 188 desk 136

 

B I B L I O T E K A

 

 

L I B R A R Y

 

NOVO:
ELEKTRONSKI KATALOG

PDF master radova

(2017-2020)

KATALOG

 

Celokupan katalog knjiga

 

 

NOVO:
KATALOG

master radova

(2010-2016)

NOVO:
ELEKTRONSKI KATALOG

PDF diplomskih radova

(2010-2018)

Rad sa korisnicima
od ponedeljka do petka

8.00 - 16.00 h

E-KNJIGE
Predmetni katalog
diplomskih radova (1984-2010)

COBISS

elektronski katalog Biblioteke Matice srpske

Predmetni katalog
monografskih publikacija
DISERTACIJE

Pretraga: Cris UNS

KOBSON

KOBSON Konzorcijum objedinjene

nabavke Narodne biblioteke Srbije

NaRDuS

Nacionalni Repozitorijum disertacija u Srbiji

WIKIPEDIA

in Serbian

image001

SCI Index

Srpski citatni indeks

CEON/CEES

Research Gate

Web of Science

Univerzitet

University of Novi Sad

Fakultet

Faculty of Sport and PE

LIBER

Europe

Pravilnik

o radu Biblioteke

bibliotekadif(@)gmail.com

 

© Petar Protić 2020.