A1-

61

Lik, uloga i zadaci trenera u pionirsko-omladinskoj fudbalskoj školi

Sekereš Stevana Stevan

FUDBAL

TRENING

A1-

67

Usavršavanje elemenata individualne taktike u fudbalu

Bošnjak Miloša Milutin

FUDBAL

TRENING

A1-

68

Analiza nastavnog plana i programa iz fudbala za osnovnu školu

Kokai Šandora Lajoš

FUDBAL

NASTAVA

A1-

75

Model obrada i analiza prikupljenih podataka u FK "Vojvodina"

Radović Momčila Zoran

FUDBAL

STATISTIKA

A1-

76

Realizacija dvogodišnjeg plana i programa rada u pionirskoj fudbalskoj školi "Mačva" iz Šapca

Birmančević Radivoja Dimitrije

FUDBAL

PIONIRI

A1-

81

Zagrevanje fudbalera pred trening i utakmicu i njegov fiziološki značaj

Zarin Cvete Svetislav

FUDBAL

TRENING

A1-

92

Vežbe loptom kao sredstvo za razvijanje brzinske izdržljivosti kod fudbalera

Čabrilo Mirka Borivoj

FUDBAL

TRENING

A1-

95

Tehnika i taktika grupnih dejstava u fudbalu posle prekida igre (u fazi napada)

Radosavljević Nikole Miroslav

FUDBAL

TRENING

A1-

96

Razvoj fudbala u Zrenjaninu

Bodroški Žarka Rada

FUDBAL

ISTORIJA

A1-

107

Razrada nastavnog plana i programa iz fudbala za osnovnu školu

Damjanović Danila Milan

FUDBAL

NASTAVA

A1-

113

Driblinzi i finte u savremenom fudbalu

Babić Božidara Đura

FUDBAL

TRENING

A1-

122

Model časa sportske rekreacije sa primenom malog fudbala

Ličinar Stanka Dragan

FUDBAL

NASTAVA

A1-

124

Upotreba i vrijednost pomagala u nogometu

Petrović Dušana Ljubomir

FUDBAL

TRENING

A1-

126

Metodski postupak za obučavanje i usavršavanje mlađih juniora udarcima po lopti glavom

Lepeš Mine Josip

FUDBAL

TRENING

A1-

139

Metodika obuke golmana u fudbalu u pionirskoj kategoriji

Mudrić Dušana Vasa

FUDBAL

PIONIRI

A1-

140

Program razvijanja izdržljivosti i brzinske izdržljivosti kod fudbalera primenom intervalnog metoda

Kovač Jene Atila

FUDBAL

TRENING

A1-

142

Uloga centarfora u savremenom fudbalu

Petkov Stevana Petar

FUDBAL

TRENING

A1-

172

Ishrana igrača fudbalskih klubova subotičkog fudbalskog podsaveza

Mak Janoša Janoš

FUDBAL

ISHRANA SPORTISTA SPORTISTA SPORTISTA

A1-

178

Uticaj programa fudbalske škole na neke motoričke sposobnosti učenika

Radonić Evgenija Vojislav

FUDBAL

UČENICI

A1-

179

Dinamika razvoja nekih motoričkih sposobnosti fudbalera FK "Vojvodina"

Čivić Sihaba Muriz

FUDBAL

MOTORIKA

A1-

180

Razlike u nivoima nekih motoričkih sposobnosti fudbalera različitih uzrasnih kategorija

Kesić Stojana Slavko

FUDBAL

MOTORIKA

A1-

181

Morfološke karakteristike fudbalera različitih uzrasnih kategorija

Parabucki Žive Slavko

FUDBAL

STATISTIKA

A1-

190

Metodika obuke i usavršavanja igrača u taktici fudbalske igre

Kaličanin Milonja

FUDBAL

TRENING

A1-

198

Zadaci i uloga igrača srednjeg reda u savremenom fudbalu

Bosančić Slavka Milorad

FUDBAL

TRENING

A1-

217

Dinamika razvoja pojedinih motoričkih sposobnosti fudbalera OFK "Beograd" iz Beograda

Cogoljević Dragomira Dušan

FUDBAL

STATISTIKA

A1-

218

Razvoj fudbalskog sporta u Bajmoku od nastanka do današnjih dana

Gršić Gene Laslo

FUDBAL

ISTORIJA

A1-

237

Program fizičke pripreme golmana u fudbalu, u pripremnom periodu godišnjeg ciklusa treninga

Mišić Jeremije Dragomir

FUDBAL

TRENING

A1-

240

Uticaj sistema finansiranja fizičke kulture na poslovanje i rezultate aktivnosti fudbalskog kluba "Kozara" iz Banatskog Velikog Sela u periodu 1977-1981. godine

Karanović Sretka Milovan

FUDBAL

FINANSIRANJE

A1-

248

Učestalost i vrste povređivanja u fudbalu na području somborskog Fudbalskog podsaveza u periodu od 1978. do 1980. godine

Cvetanović Aleksandra Ivan

FUDBAL

STATISTIKA

A1-

250

Planiranje i programiranje rada sa fudbalerima u pripremnom periodu

Maksić  Marka Zoran

FUDBAL

TRENING

A1-

258

Razvoj fudbalskog kluba "Hajduk" iz Kule od nastanka do današnjih dana

Vujić Petra Vlastimir

FUDBAL

ISTORIJA

A1-

267

Selekcija pionira u fudbalu

Novaković Drage Nebojša

FUDBAL

PIONIRI

A1-

268

Individualni tehničko-taktički trening fudbalera

Paradžik Pere Anto

FUDBAL

TRENING

A1-

270

Osnove taktičke obuke u fudbalu sa mlađim uzrasnim kategorijama

Subić Đorđa Borislav

FUDBAL

TRENING

C1-

13

Istorijski razvoj ženskog fudbala u Jugoslaviji

Bašić Palković Zora

FUDBAL

ISTORIJA

C1-

302

Rad sa špic igračima u fudbalu

Rodić Zoran

FUDBAL

TRENING

C1-

312

Individualni i dopunski rad sa pionirskom kategorijom fudbalera

Stanović Obrad

FUDBAL

PIONIRI

C1-

316

Dopunski trening u pripremi fudbalera

Grujin Branislav

FUDBAL

TRENING

C1-

318

Igrači sredine terena u završnici napada u fudbalu

Prebiračević Dejan

FUDBAL

TRENING

C1-

327

Rad na tehnici sa omladinskom kategorijom fudbalera

Karanović Vladimir

FUDBAL

TRENING

C1-

335

Rad na motoričkim sposobnostima specifičnim za napadača u fudbalu

Ninković Vladimir

FUDBAL

TRENING

C1-

357

Razlike u nivoima pojedinih motoričkih sposobnosti polaznika škola fudbala i učenika osnovne škole

Grgurović Marko

FUDBAL

STATISTIKA

C1-

358

Analiza nivoa pojedinih motoričkih sposobnosti polaznika škola fudbala "RMR" Novi Sad i FK "Vrbas" Vrbas

Miletić Mihailo

FUDBAL

STATISTIKA

C1-

369

Korišćenje pomoćnih igara u taktičkoj obuci fudbalera

Simić Siniša

FUDBAL

TRENING

E1-

261

Tehničko-taktička priprema igrača "špica" napada

Štrbenk Nikole Boris

FUDBAL

TRENING

E1-

267

Razvoj eksplozivne snage nogu kod mladih fudbalera uzrasta od 7-18 godina

Nećak Stevana Vujadin

FUDBAL

TRENING

E1-

279

Primena različitih metoda rada u fudbalu

Grbić Ljubomira Vladimir

FUDBAL

TRENING

E1-

297

Vežbe i igre za razvoj brzine kod mlađih fudbalera

Vounos Nikolaosa Konstantinos

FUDBAL

TRENING

E1-

301

Povređivanje u fudbalu

Zorpidis Nikolaosa Ioannis

FUDBAL

MEDICINA

E1-

302

Praćenje razvoja motoričkih sposobnosti fudbalera

Stanis Konstantinosa Petros

FUDBAL

STATISTIKA

E1-

303

Makro ciklus fudbalera uzrast od 14-18 godina

Roussopoulos Teodorosa Georgios

FUDBAL

STATISTIKA

E1-

314

Vežbe u parovima i trojkama za rad sa pionirima u fudbalu

Elefteriadis Mihaila Iossif

FUDBAL

TRENING

E1-

329

Predtakmičarska faza u osnovnom periodu

Ntoulis Konstantinosa Dimitrios

FUDBAL

TRENING

E1-

363

Uticaj programiranog treninga na razvoj motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 7-12 godina

Žugić Ratka Zoran

FUDBAL

TRENING

E1-

368

Razvoj fizičkih sposobnosti fudbalera uzrasta 14-16 godina

Peslis Nauma Mihail

FUDBAL

TRENING

E1-

373

Vrednovanje rezultata testiranja fudbalera škole fudbala uzrasta 7-12 godina

Jakupović Sakiba Edin

FUDBAL

STATISTIKA

E1-

380

Uticaj letnje pauze na neke motoričke sposobnosti polaznika "Škole fudbala" uzrasta 7-11 godina

Smajić Slobodana Miroslav

FUDBAL

TRENING

E1-

385

Analiza i pristup fudbalskoj igri u amaterskom programu u Jugoslaviji i Nemačkoj

Orlović Milana Vasa

FUDBAL

STATISTIKA

F1-

2

Način rada sa amaterskom ekipom u pripremnom periodu

Milovac Milana Igor

FUDBAL

TRENING

F1-

18

Motorička analiza funkcije trenažera

Pavlović Mirka Miroslav

FUDBAL

MOTORIKA

F1-

20

Razvoj brzine fudbalera kroz individualni i grupni rad

Hristoforakis Georgiosa Efstratios

FUDBAL

TRENING

F1-

25

Upotreba različitih metoda rada u fudbalu

Triantafilu Vasiliosa Haralambos

FUDBAL

TRENING

F1-

30

Korišćenje "strečinga" u različitim fazama i delovima treninga fudbalera

Papanastasiu Athanasiosa Panagiotis

FUDBAL

TRENING

F1-

47

Poređenje rezultata fudbalera različitih uzrasnih kategorija FK "Vojvodina" i FK "Metalac"

Radovanov Stevana Đorđe

FUDBAL

STATISTIKA

F1-

49

Efikasnost centaršutera u završnoj fazi napada u fudbalu

Kalajdžić Radomira Slobodan

FUDBAL

TRENING

F1-

55

Opšta i specijalna izdržljivost u radu sa fudbalerima

Matarugin Živka Dragan

FUDBAL

TRENING

F1-

58

Organizacija "Škole fudbala" u Srbobranu

Stanaćev Milana Borislav

FUDBAL

STATISTIKA

F1-

60

Zahtevi igre centralnih bekova u savremenom fudbalu

Krasin Stevana Siniša

FUDBAL

TRENING

F1-

61

Plan i program rada u fudbalu sa ženskom ekipom - seniorke

Milovančević Dobrosava Vera

FUDBAL

TRENING

F1-

64

Trening amaterske fudbalske ekipe

Tsapakis Georgiosa Ioannis

FUDBAL

TRENING

F1-

68

Razvoj preciznosti nogom sa pionirskim uzrastom fudbalera

Stanos Nikolaosa Elefthernos

FUDBAL

TRENING

F1-

69

Psihološka priprema fudbalera u takmičarskom periodu

Dostanić Žarka Bratislav

FUDBAL

PSIHOLOGIJA SPORTA

F1-

75

Razvojni put igrača u fudbalu

Pavlidis Konstantinosa Georgios

FUDBAL

STATISTIKA

F1-

102

Praćenje aktivnosti igrača reprezentacija Brazila i Italije, finalista Svetskog prvenstva 1994. i analiza pogodaka

Jovanović Jovice Dragan

FUDBAL

STATISTIKA

F1-

105

Izbor taktike, priprema i vođenje fudbalske ekipe

Kalogiannakis Andreasa Zaharias

FUDBAL

TRENING

F1-

121

Psihološko-pedagoški aspekti škole fudbala

Banićević Branka Zoran

FUDBAL

TRENING

F1-

122

Razvoj fudbala u Senti

Gajda Geze Atila

FUDBAL

ISTORIJA

F1-

131

Korelacija u nivou brzine i preciznosti kod početnika u fudbalu uzrasta 7-11 godina

Tiganj Ramiza Rahman

FUDBAL

TRENING

F1-

173

Razvoj brzine kod fudbalera vežbama loptom

Kalambukas Tomasa Emmanuil

FUDBAL

TRENING

F1-

175

Rad sa mlađim kategorijama fudbalera i praćenje njihovog razvoja

Ilić Slobodana Milorad

FUDBAL

TRENING

F1-

190

Psihološko-pedagoški aspekti selekcije u pionirskom uzrastu fudbalera

Cekić Ilije Tomislav

FUDBAL

TRENING

F1-

222

Uticaj eksplozivne snage i gipkosti na brzinu polaznika "škole fudbala" uzrasta 7-11 godina

Slonka Josipa Zvonimir

FUDBAL

TRENING

F1-

225

Razvoj bazično-motoričkih sposobnosti kroz tehniku i igru u fudbalu kod početnika i pionira

Zakšek Dušana Goran

FUDBAL

TRENING

F1-

226

Primena intervalnog metoda rada u razvijanju aerobno-anaerobnih izdržljivosti u pripremnom periodu

Čaušević Smajila Semir

FUDBAL

TRENING

F1-

227

Rad sa golmanima u fudbalu u zimskom pripremnom periodu

Teofilović Milana Branislav

FUDBAL

TRENING

F1-

229

Pomoćne igre u trenažnom procesu fudbalera

Drobnjak Milosava Milan

FUDBAL

TRENING

F1-

242

Rad na taktici sa kadetskom kategorijom fudbalera

Ivančić Ante Goran

FUDBAL

TRENING

F1-

248

Razvoj brzinske izdržljivosti

Gardašević Vojina Jovan

FUDBAL

TRENING

F1-

255

Razvoj koordinacije kod golmana u pripremnom periodu fudbalera

Vučinić Stevana Vukajlo

FUDBAL

TRENING

F1-

262

Priprema fudbalera u prelaznom periodu kroz rekreacioni rad

Mirčov Franje Nikola

FUDBAL

TRENING

F1-

270

Održavanje eksplozivne snage fudbalera u takmičarskoj fazi

Trandafirović Dušana Nenad

FUDBAL

TRENING

F1-

297

Završnica napada sa tri igrača kroz situacioni metod rada

Radović Andrije Vladan

FUDBAL

TRENING

F1-

302

Razvoj brzine i koordinacije kod fudbalera uzrasta 10 - 12 godina

Marković Aleksandra Saša

FUDBAL

TRENING

F1-

311

Sredstva i rekviziti za razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti golmana u fudbalu

Šakić Milana Aleksandar

FUDBAL

TRENING

F1-

314

Pedagoški aspekti selekcije i razvoja fizičkih sposobnosti mlađih fudbalera uzrasta 7 - 17 godina

Tomić Toda Bogdan

FUDBAL

PEDAGOGIJA

F1-

330

Situacioni rad napadača u fudbalu sa metodikom obučavanja

Cvetićanin Mila Nenad

FUDBAL

TRENING

F1-

332

Rad na taktici fudbala sa mlađim fudbalerima

Ignjatov Svetozara Srđan

FUDBAL

TRENING

F1-

340

Igra centarfora u savremenom fudbalu

Markuš Simona Zoran

FUDBAL

TRENING

F1-

343

Nastanak i razvoj FK "Sloboda" iz Užica

Prodanović Branka Aleksandar

FUDBAL

ISTORIJA

F1-

348

Fudbal kao sredstvo rekreacije

Markuš Simona Milan

FUDBAL

REKREACIJA

F1-

362

Taktika fudbala u nižem rangu takmičenja

Bogdanov Sima

FUDBAL

TRENING

F1-

365

Razvoj fizičkih sposobnosti polaznika škole fudbala

Tepšić Jovice Vasa

FUDBAL

TRENING

F1-

372

Razvoj brzine promene pravca kretanja kod fudbalera različitih uzrasta

Papić Ljubomir

FUDBAL

TRENING

F1-

378

Uloga odbrambenih igrača u završnici napada u fudbalu

Pejaković Vatroslav

FUDBAL

TRENING

F1-

389

Taktički zadaci fudbalera u zavisnosti od motoričkih sposobnosti

Arsić Miloš

FUDBAL

TRENING

F1-

404

Razvoj preciznosti kod fudbalera pomoću štafetnih i pomoćnih igara

Vranešević Milana Darko

FUDBAL

TRENING

F1-

425

Korišćenje različitih metoda za razvoj brzine fudbalera

Cvijetinović Rajka Veljko

FUDBAL

TRENING

F1-

432

Taktičke vežbe i igre za održavanje sportske forme fudbalera (omladinci i seniori)

Radočaj Dušana Nikola

FUDBAL

TRENING

F1-

449

Obučavanje tehnike trčanja mlađih kategorija fudbalera

Šušić Milorada Predrag

FUDBAL

TRENING

F1-

470

Plan i program visinskih priprema fudbalera

Macanović Draško

FUDBAL

TRENING

F1-

479

Važnost brzinske izdržljivosti i način njenog poboljšanja

Đokić Perica

FUDBAL

TRENING

F1-

490

Taktički zadaci odbrambenih igrača u savremenom fudbalu

Stupar Branislav

FUDBAL

TRENING

F1-

494

Poligon u pripremnom periodu fudbalera za razvoj izdržljivosti i snage

Škaro Zdravko

FUDBAL

TRENING

F1-

497

Rad na preciznosti fudbalera metodom stanica

Pavlović Zoran

FUDBAL

TRENING

F1-

517

Održavanje snage fudbalera u takmičarskom periodu

Petrović Nenad

FUDBAL

TRENING

G1-

31

Taktička priprema fudbalera situacionom metodom

Manojlović Tomislava Predrag

FUDBAL

TRENING

G1-

33

Razvoj snage fudbalera u takmičarskom periodu

Vajda Jožefa Atila

FUDBAL

TRENING

G1-

45

Razvoj izdržljivosti fudbalera vežbom i igrom sa loptom

Petrić Momira Vukajlo

FUDBAL

TRENING

G1-

49

Rad sa mlađim kategorijama golmana u fudbalu

Balać Đorđa Nikola

FUDBAL

TRENING

G1-

64

Održavanje fizičke i tehničke pripreme fudbalera metodom stanica

Gostojić Miloša Aleksandar

FUDBAL

TRENING

G1-

68

Psihološki faktori uspeha u fudbalu

Čabrilo Gojka Siniša

FUDBAL

PSIHOLOGIJA SPORTA

G1-

77

Situaciona i tehničko-taktička priprema navalnih igrača u fudbalu

Drljača Predraga Nenad

FUDBAL

TRENING

G1-

80

Fizička priprema fudbalera

Stojiljković Nikodija Slobodan

FUDBAL

TRENING

G1-

82

Rad na kolektivnoj taktici sa omladinskom kategorijom fudbalera

Jelić Dušana Milan

FUDBAL

TRENING

G1-

97

Održavanje sportske forme u takmičarskoj fazi

Marković Milana Slobodan

FUDBAL

TRENING

G1-

98

Korišćenje pomoćnih igara u obuci i usavršavanju taktike fudbalera

Pinter Pavla Aleksandar

FUDBAL

TRENING

G1-

99

Aktivnosti i zadaci fudbalera na mestu spoljnih bekova u sistemu 1-3-5-2

Balogi Andraša Andraš

FUDBAL

TRENING

G1-

115

Finansiranje sportskog kluba u tranzicionom periodu FK "Radnički" Sombor

Stakić Petra Milan

FUDBAL

ORGANIZACIJA U SPORTU

G1-

123

Vežbe i igre za udarce po lopti glavom u fudbalu

Krišanov Nedeljko

FUDBAL

TRENING

G1-

125

Primena elementarnih igara na treninzima tehničko-taktičke pripreme fudbalera omladinaca

Nikolić Nebojša

FUDBAL

TRENING

G1-

128

Psihologija treniranja fudbalera

Nikolić Branislava Mladen

FUDBAL

PSIHOLOGIJA SPORTA

G1-

129

Razvoj koordinacije fudbalera primenom metode igre

Dragićević Sretena Boris

FUDBAL

TRENING

G1-

150

Rad na taktici sa pionirskom kategorijom fudbalera

Perić Zorana Zdravko

FUDBAL

TRENING

G1-

153

Fiziološke osnove treninga mladih igrača u pripremnom periodu

Međedović Dragoljuba Bojana

FUDBAL

TRENING

G1-

158

Razvoj motoričkih sposobnosti pionira u fudbalu - kružni metod rada

Radaković Nikole Siniša

FUDBAL

TRENING

G1-

160

Komparativna analiza somatskog statusa fudbalera kadetskog uzrasta 1994. i 2004. godine

Harangozo Ladislava Agneš

FUDBAL

STATISTIKA

G1-

163

Analiza igre centralnih bekova u savremenijim sistemima fudbala

Strajnić Slavimira Goran

FUDBAL

TRENING

G1-

164

Primena metoda stanica u razvijanju tehničkih sposobnosti fudbalera

Sofrenović Luke Zoran

FUDBAL

TRENING

G1-

165

Rad sa kadetima u zimskom pripremnom periodu

Stanojev Branka Dejan

FUDBAL

TRENING

G1-

166

Igra spoljnih bekova u različitim varijantama fudbalskom sistema 1-4-4-2

Sekulić Steve Željko

FUDBAL

TRENING

G1-

167

Vrste napada u fudbalu i način usavršavanja

Petrović Slavka Nenad

FUDBAL

TRENING

G1-

172

Priprema odbrambenih igrača u fudbalu pomoćnim igrama

Borić Dušana Aleksandar

FUDBAL

TRENING

G1-

187

Rad sa golmanima u fudbalu u zimskom pripremnom periodu

Vuković Jovan

FUDBAL

TRENING

G1-

188

Analiza rezultata testova sprovođenjem šestomesečnog plana i programa sa fudbalerima '91-'92 godišta

Mićunović Vuk

FUDBAL

TRENING

G1-

195

Rad sa loptom na fizičkoj pripremi fudbalera

Olajoš Nađ Matija

FUDBAL

TRENING

G1-

209

Formiranje odbrane protiv različitih vidova napada

Milošević Željko

FUDBAL

TRENING

G1-

210

Razvoj brzinske izdržljivosti i brzine u drugoj fazi pripremnog perioda fudbalera

Subotić Miloš

FUDBAL

TRENING

G1-

213

Završnica napada u fudbalu sa igračima sredine terena

Ristić Petra Goran

FUDBAL

TRENING

G1-

215

Štafetne igre u obuci tehnike fudbala

Juhas Šandora Šandor

FUDBAL

TRENING

G1-

219

Razvoj koordinacije i eksplozivne snage golmana u zimskom pripremnom periodu

Krstić Milana Nenad

FUDBAL

TRENING

G1-

220

Usavršavanje tehničko-taktičke pripreme kroz primenu pomoćnih igara u fudbalu

Bjelić Žarka Igor

FUDBAL

TRENING

G1-

221

Karakteristike veznih igrača u savremenom fudbalu

Cvijetinović Dušana Milan

FUDBAL

TRENING

G1-

235

Tehničko-taktički elementi i razvoj koordinacije golmana u fudbalu

Kotrljanović Milutina Ljubivoj

FUDBAL

TRENING

G1-

246

Razvoj brzinske izdržljivosti kod fudbalera primenom različitih metoda treninga

Antonić Stevana Dušan

FUDBAL

TRENING

G1-

250

Dvonedeljne visinske pripreme u drugoj fazi pripremnog perioda

Beljanski Vojislava Milan

FUDBAL

TRENING

G1-

252

Dopunski rad sa golmanima u fudbalu

Umetić Dušana Aleksandar

FUDBAL

TRENING

G1-

254

Tehnička i koordinaciona priprema fudbalskih golmana

Todorović Radomira Dejan

FUDBAL

TRENING

G1-

262

Pomoćne igre u razvoju brzinske izdržljivosti mlađih kategorija fudbalera

Bokan Mirka Boris

FUDBAL

TRENING

G1-

267

Plan program i sadržaj rada zimske škole fudbala Velika Plana2004

 Manojlović Žarko

FUDBAL

TRENING

G1-

276

Elementarne i pomoćne igre u programu treniranja mlađih fudbalera

Bjelajac Nikola

FUDBAL

TRENING

G1-

277

Rad na eksplozivnoj snazi dečaka uzrasta 9-12 godina u školi fudbala

Jeftić Danislav

FUDBAL

TRENING

G1-

284

Razvoj izdržljivosti seniorske kategorije fudbalera pomoću igara

Spasić Branko

FUDBAL

TRENING

G1-

294

Primena metode stanica za kondiciono-tehničku pripremu fudbalera

Opačić Bojan

FUDBAL

TRENING

G1-

295

Specifični taktički zadaci centarhalfa u savremenom fudbalu i način usavršavanja

Cvijetić Ilija

FUDBAL

TRENING

G1-

296

Razvoj eksplozivne snage fudbalera vežbama sa loptom

Pepić Miloš

FUDBAL

TRENING

G1-

299

Rad sa mlađim kategorijama fudbalera i praćenje njihovog razvoja

Škundrić Gojko

FUDBAL

TRENING

G1-

302

Fizička priprema golmana u fudbalu u zimskom pripremnom roku

Pojžak Ivan

FUDBAL

TRENING

G1-

326

Priprema fudbalske ekipe u zimskoj predtakmičarskoj fazi

Simonić Miroslav

FUDBAL

TRENING

G1-

327

Primena metoda igre na razvoju izdržljivosti fudbalera

Dabović Anto

FUDBAL

TRENING

G1-

328

Psihološka priprema fudbalera pred trening i utakmicu

Miladinović Dragan

FUDBAL

TRENING

G1-

330

Modeli treninga sa kadetskom kategorijom fudbalera

Bajić Dušan

FUDBAL

TRENING

G1-

335

Primena metode stanica u radu sa pionirskom kategoriom fudbalera

Bogdanov Dalibor

FUDBAL

TRENING

G1-

338

Biznis plan F. K. " Drina ", Zvornik

Vidaković Vladimir

FUDBAL

ORGANIZACIJA U SPORTU

C1-

1

Prikupljanje, sređivanje i analiza podataka o igri protivničke ekipe u fudbalu

Iliadis Nikolaosa Mihail

FUDBAL

STATISTIKA

C1-

10

Priprema fudbalera vojvođanske lige u osnovnom periodu

Nogić Jože Vladimir

FUDBAL

TRENING

C1-

21

Psihološka priprema fudbalera

Biači Jožefa Jožef

FUDBAL

PSIHOLOGIJA

C1-

23

Specifični aspekti taktičke pripreme fudbalera

Todorović Jovana Dragomir

FUDBAL

TRENING

C1-

43

Tehnologija stručnog rada trenera u fudbalskom klubu

Bekvalac Ljubinka Dragoljub

FUDBAL

TRENING

C1-

61

Efekti transformacionog procesa morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dečaka sela i grada pod uticajem programiranog treninga u fudbalskoj sportskoj školi

Kormanjoš Andraša Andraš

FUDBAL

STATISTIKA

C1-

63

Usavršavanje taktike napada fudbalera duplim pasom

Paleologu Andoniosa Fotios

FUDBAL

TRENING

C1-

70

Taktika grupnog napada u fudbalu posle prekida igre

Vutireas Georgiosa Dimitrios

FUDBAL

TRENING

C1-

71

Primena elementarnih igara u tehničko-taktičkoj pripremi fudbalera

Manikas Anastasiosa Nikolaos

FUDBAL

TRENING

C1-

76

Evolucija aktivnosti i problem samoupravnog organizovanja fudbalskog sporta na primeru Fudbalskog Saveza Opštine Šid

Čulo Bože Nenad

FUDBAL

MARKETING

C1-

78

Selekcija igrača u fudbalu

Barić Andrije Zdravko 

FUDBAL

STATISTIKA

C1-

83

Taktika odbrane u fudbalu

Kuvelis Pantelisa Hristos

FUDBAL

TRENING

C1-

88

Plan i program zimskih priprema fudbalera mlađih kategorija

Donas Ioannisa Nikolaos

FUDBAL

TRENING

C1-

104

Taktičke kombinacije u opštoj strukturi taktike napada u fudbalskoj igri

Zalikas Anastasiosa Nikolaos

FUDBAL

TRENING

C1-

117

Razvojne tendencije motoričkih sposobnosti kod dečaka uzrasta od 12-18 godina polaznika fudbalske škole

Kolar Andrije Vlada

FUDBAL

UČENICI

C1-

118

70 godina FK "Fruškogorac"

Stevanović Srboljuba Milivoje

FUDBAL

ISTORIJA

C1-

122

Izbor taktike i priprema ekipe za utakmicu

Milojković Živote Velimir

FUDBAL

TRENING

C1-

133

Taktika napada u fudbalu - Metodika, obučavanje i usavršavanje

Gramenos Vasiliosa Hristos

FUDBAL

TRENING

C1-

138

Različiti oblici taktike odbrane i njihova primena u fudbalu

Okretić Branka Branko

FUDBAL

TRENING

C1-

147

Promene nekih motoričkih sposobnosti desetogodišnjih dečaka pod delovanjem osmomesečnog treninga (škola fudbala SPENS, Vojvodina 1989-1990)

Pehlivanos Konstandinosa Vasilios

FUDBAL

PIONIRI

C1-

149

Stvaranje uslova za primenu kontranapada u fudbalu

Papamihail Mihaila Dimitrios

FUDBAL

TRENING

C1-

158

Metodika obuke driblinga u fudbalu

Egelja Svetka Slobodan

FUDBAL

TRENING

C1-

160

Primena štafetnih igara za razvijanje nekih motoričkih sposobnosti u radu sa najmlađim kategorijama u fudbalu

Vukčević Save Jovan

FUDBAL

PIONIRI

C1-

176

Planiranje i programiranje fizičke pripreme fudbalera u jednocikličnom sistemu takmičenja

Moisidis Plutarhosa Iosif

FUDBAL

TRENING

C1-

177

Taktika navale i odbrane kod udarca sa ugla u fudbalu

Hadzozosos Zisisa Dimitrios

FUDBAL

TRENING

C1-

187

Efekti tromesečnog programa trčanja sa fudbalerima uzrasta 15-18 godina

Rašić Petra Saša

FUDBAL

TRENING

C1-

192

Odabiranje taktike protiv ekipe koja primenjuje pojačanu odbranu u fudbalu

Devtereos Vasiliosa Ioannis

FUDBAL

TRENING

C1-

205

Nivoi motoričke pripremljenosti dečaka uzrasta 7-11 godina

Skala Aleksandra Igor

FUDBAL

UČENICI

C1-

209

Upoređenje plana i programa rada sa profesionalnim fudbalerima u Jugoslaviji i u Nemačkoj

Pamer Imrea Imre

FUDBAL

STATISTIKA

C1-

230

Fizička priprema golmana u fudbalu u zimskom pripremnom periodu

Vulvuđis Konstantinosa Ioannis

FUDBAL

TRENING

C1-

235

Nivo motoričkih sposobnosti dece polaznika škole fudbala

Mastoras Emanuila Nikolaos

FUDBAL

UČENICI

C1-

245

Grupni rad sa fudbalerima na razvoju tehnike i brzine vođenja lopte

Subotin Slobodana Zlatibor

FUDBAL

TRENING

C1-

268

Osnovna i pomoćna sredstva i rekviziti za rad sa fudbalskom ekipom

Nika Marka Dragan

FUDBAL

TRENING

C1-

275

Zagrevanje fudbalera pred trening i utakmicu

Davidović Dragomira Vladan

FUDBAL

TRENING

C1-

280

Održavanje fizičke tehničko-taktičke pripremljenosti fudbalera u toku takmičarske faze

Sokutis Ioannisa Harisios

FUDBAL

TRENING

C1-

284

Nivo nekih motoričkih sposobnosti selektiranih polaznika "škole fudbala"

Molnar Mihajla Slavko

FUDBAL

STATISTIKA

C1-

410

Plan i program tehničko-taktičkog rada sa kadetskom kategorijom

Kovačević Zoran

FUDBAL

TRENING

C1-

416

Tehničko-taktička priprema seniora u fudbalu

Sekulović Darko

FUDBAL

TRENING

C1-

423

Program rada pionirsko omladinske škole u fudbalskom klubu

Stojićević Darko

FUDBAL

PIONIRI

C1-

424

Razvoj brzine sa različitim uzrasnim kategorijama fudbalera

Delić Jovica

FUDBAL

TRENING

C1-

425

Plan i program rada kadetske selekcije fudbalera

Dušanić Zvonko

FUDBAL

TRENING

C1-

426

Kondiciono-tehnički rad sa mlađim uzrasnim kategorijama

Dudok Rašćo

FUDBAL

TRENING

E1-

6

Organizovanje timskog rada u fudbalskom klubu

Čumić Ljubiše Vladan

FUDBAL

TRENING

E1-

59

Psihološka priprema fudbalera

Rađenović Dušana Dejan

FUDBAL

PSIHOLOGIJA

E1-

70

Elementarne i pomoćne igre u programu najmlađih fudbalera

Pantelić Vojislava Jasna

FUDBAL

TRENING

E1-

106

Pregled efikasnosti fudbalera posle prekida igre na Evropskom prvenstvu '88 i Svetskom prvenstvu '90.

Matijević Mileta Nikola

FUDBAL

STATISTIKA

E1-

118

Primena kružnog metoda i metoda stanica u pripremnom periodu fudbalera

Giokas Athanasiosa Ioannis

FUDBAL

TRENING

E1-

126

Letnji pripremni period fudbalera u jednocikličnom sistemu takmičenja

Madikos Gligoriosa Nikolaos

FUDBAL

TRENING

E1-

138

Primena kružnog metoda stanica u fudbalu

Turkas Ioannisa Panagiotis

FUDBAL

TRENING

E1-

142

Nivo nekih motoričkih sposobnosti dečaka polaznika škole fudbala u Novom Sadu, uzrasta od 7-11 godine

Tzumerkas Ioannisa Mihail

FUDBAL

UČENICI

E1-

147

Priprema i završnica napada u fudbalu iz druge (srednje) linije

Antoniadis Aristidisa Nikolaos

FUDBAL

TRENING

E1-

150

Teorijska priprema fudbalera

Hatzipavlidis Aleksandrosa Polikarpos

FUDBAL

TRENING

E1-

162

Specifičnosti trenažnog rada sa golmanima u fudbalu

Brazitikos Konstantinosa Kleovulos

FUDBAL

TRENING

E1-

167

Održavanje sportske forme fudbalera u takmičarskom periodu

Hristantonis Buglas Thomasa Dimitrios

FUDBAL

TRENING

E1-

170

Vežbe za hvatanje i bacanje golmana za loptom u fudbalu

Binas Vasiliosa Georgios

FUDBAL

TRENING

E1-

171

Sadržaj završnog dela časa sportskog treninga u radu sa fudbalerima

Tseligas Antoniosa Evangelos

FUDBAL

TRENING

E1-

172

Defanzifna igra u savremenom fudbalu

Kogerakis Ioannisa Hariton

FUDBAL

TRENING

E1-

178

Uvodno-pripremni deo u treningu fudbalera

Trohidis Georgiosa Anastasios

FUDBAL

TRENING

E1-

179

Fudbal u okviru nastave fizičkog vaspitanja

Kacaros Teodorosa Hristos

FUDBAL

NASTAVA

E1-

183

Brzinska izdržljivost kod fudbalera

Ziampas Argiriosa Ioannis

FUDBAL

TRENING

E1-

209

Dinamika razvoja nekih sposobnosti mladih fudbalera

Bozalatzis Konstantinosa Eleftherios

FUDBAL

STATISTIKA

E1-

220

Situaciona i taktička priprema moralnih igrača u savremenom fudbalu

Petrović Dragomira Aleksandar

FUDBAL

TRENING

E1-

224

Struktura i kompozicija časa sportskog treninga sa fudbalerima pionirskog uzrasta

Halkiadakis Iliasa Astrinos

FUDBAL

ORGANIZACIJA U SPORTU

E1-

239

Vežbe i igre loptom kao sredstvo za razvoj brzinske izdržljivosti fudbalera

Sekulić Sima Duško

FUDBAL

TRENING